NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2017-2019

Thứ bảy, 01/04/2017-7:42:06
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được thành lập từ năm 2007, qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay tổng số  đoàn viên là 54 đồng chí chiếm tỷ lệ 42,8% trong tổng số Cán bộ viên chức toàn cơ quan. Với lực lượng đông đảo về số lượng, tinh thần và nhiệt huyết và trí tuệ của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2014-2017  Đoàn thanh niên Cơ quan đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác từ giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng đoàn và tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền cũng như các hoạt động phong trào, đặc biệt các đoàn viên thanh niên đã và đang đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan .

lịch đại hội:
1. Đại hội Chi đoàn 3 nhiệm kỳ 2017-2019
thời gian: 8h30 ngày 25/04/2017
2. Đại hội Chi đoàn 1 nhiệm ký 2017-2019
thời gian: 8h30 ngày 26/04/2017
3. Đại hội Chi đoàn 2 nhiệm ký 2017-2019
thời gian: 8h30 ngày 26/04/2017
4. đại hội Đoàn Thanh niên Ban QLĐSĐTHN nhiệm kỳ 2017-2019
Thời gian: 8h30 ngày 3/5/2017


X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp