Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói 5

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu số 5 - Các công trình kiến trúc của Đề pô
1.Tên cơ quan: Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (HPC)
Địa chỉ: Số 8 Hồ Xuân Hương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 4 39435125.
Fax: +84 4 39435126.
2.Tên dự án: Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội, được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2009 về việc: Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đội thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội.
3.Nội dung về kết quả lựa chọn nhà thầu:
-Tên gói thầu: Gói thầu số 5 - Các công trình kiến trúc của Đề pô
-Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển
-Giá gói thầu: 21,695 triệu Euro ( 571.814 triệu VNĐ, chưa bao gồm VAT và dự phòng phí)
-Giá trúng thầu: 613.651.967.000 VNĐ, ( đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm dự phòng phí) tương đương với 22,238,601 Euro.
-Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Bộ Xây dựng.
-Quyết định phê duyệt: 66/QĐ-BQL ngày 13/8/2012 của Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.
-Hình thức Hợp đồng: Theo đơn giá.
-Thời gian thực hiện hợp đồng: 61 tháng.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp