Tháo gỡ vướng mắc Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Thứ tư, 21/08/2013-9:10:08
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai thực hiện đúng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TP yêu cầu: Đối với các dự án có sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận giao chủ đầu tư lập và thực hiện dự án hoặc đã được chấp thuận đề xuất dự án, lựa chọn chủ đầu tư nằm trong phạm vi các quy hoạch phân khu đô thị đang nghiên cứu được tiếp tục triển khai.
 
Mô hình Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.
Mô hình Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.
Cụ thể về điều kiện, phải bảo đảm phù hợp với Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng của quy hoạch phân khu, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của nhà nước và thành phố; phù hợp với quy hoạch ngành, chuyên ngành có liên quan; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Việc triển khai thực hiện phải có ý kiến thống nhất của Sở Quy hoạch Kiến trúc (cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc), các cơ quan quản lý quy hoạch ngành, chuyên ngành có liên quan và UBND quận, huyện, thị xã nơi có dự án đang nghiên cứu. Trên cơ sở đó được cập nhật vào quy hoạch phân khu đô thị và các chương trình, kế hoạch có liên quan của thành phố.

Các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ, tăng cường quản lý nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Theo KTĐT
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp