Thành lập tổ công tác xây dựng đề án thành lập đơn vị vận hành khai thác và bảo dưỡng các tuyến ĐSĐT

Thứ bảy, 06/10/2012-13:40:33
 Dựa trên tình hình thực tế, UBND TP Hà Nội đã thành lập Tổ công tác xây dựng đề án thành lập đơn vị vận hành khai thác và bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố vào ngày 01/9/2010 tại quyết định số 4283/QD-UBND với các thành viên trực thuộc các Sở, Ban:
 
         -  Ban Quản lý ĐSĐT Hà Nội (MRB)
         -  Sở Giao thông – Vận tải;
         -  Sở Kế hoạch – Đầu tư;
         -  Sở Tài Chính;
         -  Sở Nội vụ;                 
         -  Tổng công ty vận tải Hà Nội – Transerco. 

Theo quyết định số 4283/QD-UBND, Tổ công tác O&M thành phố có nhiệm vụ: (1) nghiên cứu các mô hình hoạt động của các nước  đang vận hành, của tổ chức, của nhà tài trợ và thành phố Hồ Chí Minh; (2) Đề xuất mô hình thành lập Công ty (cơ cấu, tổ chức, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, lộ trình thương mại nhằm hạn chế ngân sách hỗ trợ…); (3) Thời gian dự kiến hoàn thành quý II/2012.

Tháng 7/2011, Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã có khoản vốn hỗ trợ giúp đỡ Hà Nội và cử đoàn nghiên cứu SAPI đến Hà Nội nghiên cứu thành lập mô hình cơ quan quản lý các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội vào tháng 8/2011. UBND TP đã có văn bản tiếp nhận và giao cho Ban dự án đường sắt đô thị (nay là Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội – MRB) làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu cuối kỳ.

Trên cơ sở kết quả của 02 nghiên cứu (của Trung tâm phát triển GTVT và Nghiên cứu SAPI), Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Tổ công tác O&M thành phố Hà Nội đã lựa chọn, đề xuất mô hình đơn vị quản lý vận hành và bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị trên để trình lên UBND TP Hà Nội thẩm định và phê duyệt.
Song song với đó, ngày 19/9/2012, Ban quản lý ĐSĐT đã trình UBND Thành phố, Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, tổ chức kí Biên bản ghi nhớ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thành lập cơ quan quản lý vận hành bảo dưỡng các tuyến ĐSĐT trên địa bàn TP Hà Nội” đã được Đoàn khảo sát JICA phối hợp cùng Ban quản lý ĐSĐT khảo sát, nghiên cứu, thảo luận và dự thảo.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp