Lễ ký kết biên bản thảo luận Dự án hỗ trợ kỹ thuật về việc “Thành lập đơn vị quản lý vận hành, bảo dưỡng cho các Tuyến ĐSĐT tại địa bàn thành phố Hà Nội” giữa Đoàn khảo sát JICA và MRB

Thứ bảy, 06/10/2012-14:36:04
 Từ ngày 4/9 đến 7/9, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cử một đoàn khảo sát sang làm việc với Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và các  cơ quan liên quan để thảo luận về khung của Dự án hỗ trợ kỹ thuật do JICA tài trợ cho thành phố Hà Nội về việc “Thành lập đơn vị quản lý vận hành và bảo dưỡng cho các Tuyến Đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội”.
   Trong các buổi làm việc, Đoàn khảo sát JICA và Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cùng các cơ quan liên quan đã thảo luận sâu về ma trận thiết kế dự án, kế hoạch vận hành, kế hoạch triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật, kế hoạch đào tạo của các Tuyến 2A, 2 và 3,… Sau một tuần làm việc hiệu quả và đạt được sự đồng thuận cao từ cả hai phía, Đoàn khảo sát JICA và Ban quản lý Đường sắt đô thị đã tiến hành ký kết biên bản thảo luận về “Dự án hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực cho Cơ quan quản lý và thành lập công ty vận hành & bảo dưỡng của các Tuyến ĐSĐT tại thành phố Hà Nội”.


Hình ảnh Lễ ký kết biên bản thảo luận Dự án hỗ trợ kỹ thuật giữa Đoàn khảo sát JICA và Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội.
 
   Trên kết quả của các buổi làm việc và biên bản thảo luận, Đoàn khảo sát JICA & Ban quản lý ĐSĐT Hà Nội đã trình báo cáo lên các cơ quan chủ quản (JICA Nhật Bản và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) để tổ chức thẩm định, kí kết Biên bản ghi nhớ “Dự án hỗ trợ kỹ thuật Thành lập cơ quan quản lý vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) trên địa bàn TP Hà Nội”.

Bằng Nguyễn – Phòng Kỹ thuật – MRB.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp