PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện về  kế hoạch tài chính, công tác kế toán của cơ quan theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

- Công tác tài chính

- Công tác kế toán

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng bàn giao.

3. Liên hệ

Lãnh đạo Phòng Tài Chính- Kế Toán

Nguyễn Hoàng Nam - Trưởng phòng


Các Chuyên viên

Stt Họ và tên Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Dương Quốc Hoàn duongquochoan_bqldsdt
2 Trần Hà Phương tranhaphuong_bqldsdt
3 Nguyễn Thanh Ngân nguyenthanhngan_bqldsdt
4 Phan Duy Long  
5 Lê Thu Nga  
6 Hoàng Kim Chung  

Số điện thoại liên hệ: 04.3.9445349

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp