PHÒNG KỸ THUẬT

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện chức năng chủ đầu tư quản lý về công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, chất lượng các dự án, chủ trì thực hiện công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm đinh thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định tổng dự toán.

2. Nhiệm vụ:

- Công tác thẩm định

- Công tác quản lý chất lượng

- Chủ trì tham mưu giúp Trưởng ban có ý kiến đề xuất với các cơ quan thẩm quyền về các vấn đề thể chế pháp luật đầu tư và xây dựng, về chuyên môn kỹ thuật – công nghệ nhằm đảm bảo hiệu qua đầu tư khai thác, chất lượng thi công xây dựng công trình.

- Chủ trì tham mưu cho Trưởng ban quyết định những thông số kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư xây dựng đảm bảo hiệu quả trong quản lý vận hành, khai thác  và bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị.

- Chủ trì quan hệ với các cơ quan có liên quan về công tác quan lý chất lượng công trình xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

3. Liên hệ:

Lãnh đạo Phòng Kỹ thuật

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Đặng Văn Sắc Trưởng phòng dangvansac_bqldsdt
2 Nguyễn Xuân Thành Phó Trưởng phòng nguyenxuanthanh_bqldsdt
3 Lê Hồng Kỳ Phó Trưởng phòng lehongky_bqldsdt

Các Chuyên viên

Stt Họ và tên Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Hoàng Tuấn Đạt hoangtuandat_bqldsdt
2 Trần Tuấn Hưng     trantuanhung_bqldsdt
3 Lê Thị Thúy An lethithuyan_bqldsdt
4 Ngô Văn Định ngovandinh_bqldsdt
5 Nguyễn Tường Linh nguyentuonglinh_bqldsdt
6 Nguyễn Xuân Thành nguyenxuanthanh_bqldsdt
7 Lê Tuấn Minh letuanminh_bqldsdt
8 Nguyễn Văn Bằng nguyenvanbang_bqldsdt

Liên hệ: 04.3.9435125 - 04.3.9449343 - 04.3.9449460 chọn nhánh số 4                       
                                

 

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp