Các dự án ĐSĐT Hà Nội

Vận hành khai thác

“Việc đưa một hệ thống Đường sắt đô thị (ĐSĐT) vào hoạt động phù hợp cho một thành phố sẽ thay đổi cơ bản không chỉ điều kiện và tập quán tham gia giao thông mà còn có thể chuyển dịch cơ bản phương thức kinh doanh-sinh sống của bộ phận lớn dân cư, đồng thời cởi tung một trong những nút thắt chính ngăn cản khả năng đột phá của nền kinh tế đô thị.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp